Ældrepolitik

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i det gode liv, vækst og udvikling

Politikkens to målsætninger omhandler både den selvhjulpne og aktive ældre borger, men også den borger som har behov for støtte og hjælp.

Målene under den første målsætning skal særligt bidrage til, at borgeren oplever et værdigt og trygt ældreliv, mens målene under den anden målsætning skal bidrage til, at borgeren har mulighed for et sundt og aktivt ældreliv.
Der er naturligvis også et samspil mellem målene.

Den samlede Ældrepolitik