Aflastningsophold

En aflastningsplads kan være aktuel, hvis du som borger ikke er rask nok til at klare dig selv derhjemme, men heller ikke har brug for behandling på et sygehus. En aflastningsplads er altid en midlertidig plads på et ældrecenter.

Takster for aflastningsophold