Instruks - Delegation af sundhedsfaglige opgaver

 

Gældende fra 1. september 2012 

Referencer 

  • Bekendtgørelse 2007-12-21 nr. 1601 om hjemmesygepleje og 
  • Vejledning 2006-12-11 nr. 102 om hjemmesygepleje Bekendtgørelse 2009-12-11 nr. 1219 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. (Principper for brug af medhjælp på forbeholdte virksomhedsområder er overført til de ikke forbeholdte virksomhedsområder i hjemmesygeplejen med baggrund i 
  • forpligtelsen til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.) ”Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)” VEJ nr. 115 af 11/12/2009, Sundhedsstyrelsen 
  • Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. ”Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 

Revideret d. 23. august 2013 

Udarbejdet af Pia Ellegaard - Jette Borchmann