Sygeplejefaglige optegnelser (dokumentation) i EOJ  

EOJ: Den elektroniske omsorgsjournal. 

Definition

Autoriserede sundhedspersoner har i henhold til lovgivning, pligt til at journalføre sundhedsfaglige indsatser til den enkelte borger.  

Journalen skal med udgangspunkt i sygeplejeprocessen, danne grundlag for vurdering, planlægning, udførelse og evaluering af den enkelte borger og derved sikre kontinuitet i plejeforløbet. 

Enhedslederen har det overordnede ansvar for journalen. 

Sygeplejefaglig dokumentation: 

Skriftlig bevisførelse i form af sygeplejefaglige optegnelser i EOJ, tager udgangspunkt i den sygeplejefaglige udredning og anamnesen.  På baggrund af dette laves, i samarbejde med borgeren, målrettede planer for behandling. 

Gældende fra 01.05.2016.

Udarbejdet af Pia Ellegaard og Jette Borchmann og revideret den 18. april 2016 af Mette Dalsjø Myrup og Margrethe Siig.

Godkendt af Lederteamet.

Reference

”Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser”. VEJ nr 9019 af 15/01/2013.  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.  

”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. BEK nr 3 af 02/01/2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.