Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ...

(Indsæt enhedens navn)

Udarbejdet af: 
Navn Efternavn

Afdeling, måned, år

 

Dette dokument er en del af spillereglerne for samarbejde mellem frivillige og ansatte i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Ved udarbejdelsen af spilleregler for samarbejde mellem frivillige og Sundhed og Omsorg, blev det besluttet, at der var behov for en lokal konkretisering af spillereglerne. 

Dette er derfor et arbejdsdokument for enhederne i Sundhed og Omsorg, og de frivillige som arbejder tæt sammen med disse. 

I dette dokument skal der lokalt tages stilling til en række emner, der er vigtige for et godt samarbejde mellem frivillige og kommune. Det er håbet, at enhederne og de frivillige udarbejder teksten i fællesskab.