Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld og uundværlig rolle i de fleste menneskers liv. Familie og nære personer er nemlig med til at forme vores liv, og er en del af vores identitet og historie. For de fleste mennesker, er det da også de tætte sociale relationer, der danner grobund for et godt liv i balance.    

I Ringkøbing-Skjern Kommune er de pårørende lokale helte, der styrker sammenholdet og gøre det trygt at bo her. Vi tror på, at de gode løsninger skabes i tæt samarbejde mellem kommunens ansatte, borgeren selv og dennes pårørende. Vi tror også på, at det gode samarbejde skabes i en anerkendende og tillidsfuld tilgang, hvor respekten for hinandens betydning er grundværdier. Endelige tror vi på, at det gode samarbejde skabes med udgangspunkt i et fælles ansvar – ansvar i eget liv og ansvar til at være noget for sine omgivelser.     

Ringkøbing-Skjern Kommunes værdier for samarbejdet med de pårørende er udformet med det formål at skabe en fælles ramme for inddragelsen af pårørende. En inddragelse, der tager udgangspunkt i respekten for den enkelte borgers ret til selvbestemmelse. En inddragelse, der tager udgangspunkt i respekten for de pårørendes indsigt og viden om borgerens livshistorie. Og en inddragelse, der tager udgangspunkt i respekten for de ansattes fagprofessionelle tilgang.