Aftalte spilleregler mellem frivillige og enhederne i Sundhed og Omsorg

Dette er de lokalt aftalte spilleregler for enhederne i Sundhed og Omsorg inklusiv de frivillige, der arbejder tæt sammen med området. Reglerne skal ses som et arbejdsredskab.

De lokale regler tager afsæt i de overordnede spillereglerne for samarbejde mellem frivillige og ansatte i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Der skal lokalt tages stilling til en række emner, der er vigtige for et godt samarbejde mellem frivillige og kommune. Enhederne og de frivillige bør udarbejder teksten i fællesskab.